POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA UCZESTNIKÓW AKCJI
PROMOCYJNYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNYCH 

Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656330, posiadająca kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272808872, REGON: 366204549 występując w akcjach promocyjnych jako administrator danych osobowych, informuje uczestników akcji promocyjnych, że ich dane osobowe pozyskane w konkretnej akcji przez administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się zawsze w regulaminach akcji promocyjnych. Regulaminy akcji promocyjnych znajdziecie Państwo na stronie https://ugmedia.pl lub na stronach internetowych dotyczących akcji.

Kontakt


Adres:

Ul. Radwańska 26
90-541 Łódź
https://mobirise.com best website maker